ARTICLES AND OTHER TEXTS

Ekokritik i genrelitteratur - klimatfiktion, eko-skräck och 'högkultur'

Paper in litterature studies. Language: Swedish.

Kulturkrig, vithet, genus och skräckfilm i västvärlden

Paper in cultural studies. Language: Swedish.

Uncanny technology, female ghosts and revenge

Article in film studies. Language: English.

Kulturarbete, frihet och sociala medier

Essä/Personal Essay in cultural studies. Language: Swedish.